You, the petitioner
20200615 twentslandschap

Geen windturbines in Nationaal Landschap Noordoost-Twente

4,293 signatures

In het kader van de Regionale Energiestrategie voor Twente wil de Provincie de plaatsing van 54 zeer grote windturbines (meer dan 230 m.) mogelijk maken. Hiervan zouden er 18 in het Nationaal Landschap NO-Twente moeten komen. De grenzen van het oorspronkelijke Nationaal Landschap Noordoost Twente zijn zodanig aangepast dat om een 8 tal plaatsen de bouw van windturbines mogelijk is...onverteerbare zaak. Een plan voor de bouw van 4 turbines nabij de Zandhuizerweg in De Lutte is al in voorbereiding zonder dat er een MER procedure is gestart! Bewoners worden NIET gehoord.

Petition

We

SBTL en allen die 't Noordoost Twentse Landschap waarderen en daarin geen windturbines willen zien.

 

establish that:

  1. Dat de plaatsing van grote windturbines (230m.) alsmede van zogenaamde "dorpsmolens" (ook nog meer dan 100 m. hoog! ) in het Nationaal Landschap Noordoost Twente een ernstige visuele aantasting oplevert die tot in lengte van jaren bewoners en bezoekende toeristen nadeel oplevert.
  2. Dat de loyaliteit van gemeentes en bevolking in Noordoost Twente onterecht wordt gekocht door het vooruitzicht van delen in de opbrengsten van deze windturbines.

 

and request

  • De Provinciale Staten van Overijssel om niet akkoord te gaan met de door Gedeputeerde Status voorgenomen opheffing van de status Nationaal Landschap Twente.

  • De vier NOT-gemeenten (Losser, Oldenzaal, Tubbergen, Dinkelland) te zoeken naar alternatieven voor energieproductie door windturbines en dorpsmolens, die landschappelijk wel aanvaardbaar zijn en daar hun Regionale Energie Strategie op aan te passen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Samenwerkingsverband 
Petition desk:
Closing date:
2024-06-30 
Lead petitioner:
Thom Weterings 
Organisation:
Stichting Behoud Twents Landschap en Stichting Tegenwind Noord Oost Twente te De Lutte 
Website:

History

Signatures

Updates

Strijd tegen windturbines in Noordoost Twente gaat door!

In het kader van het coalitieakkoord in de gemeenteraad van Losser is vastgelegd dat men het windbeleid voor 4 jaar in de ijskast gaat zetten. Dat vinden wij een onverteerbare zaak.

+Read more...

We laten de petitie dus nog maar een tijdje doorlopen. Deel m op je eigen social media en roep streekgenoten op deze te tekenen!.

2022-10-06

Petitie tegen windturbines in Nationaal Landschap Noordoost Twente

Alhoewel we aanvankelijk al eerder wilde stoppen met deze petitie, hebben we besloten m te verlengen. Reden: op de vele Zienswijzen op het Windbeleid NOT is nog steeds niet gereageerd! Dat gebeurt waarschijnlijk in de zomer van dit jaar 2022.

+Read more...

Daarnaast dreigt de Provincie Overijssel in te grijpen als de Twentse gemeenten geen voorstellen voor windturbines indienen!

2022-03-28